استفاده از دوربین‌ های مداربسته به عنوان یک وسیله نظارتی و امنیتی عمومی رو به افزایش است. این دوربین‌ ها نه تنها به عنوان یک ابزار پیشگیری از جرم و جنایت، بلکه به عنوان وسیله ای برای کنترل های اجتماعی و تغییر رفتار افراد نیز مورد استفاده قرار می‌ گیرند. در این مقاله، تأثیرات اجتماعی دوربین‌ مداربسته و امنیت عمومی را بررسی خواهیم کرد.

تأثیرات نظارت دوربین مداربسته در تغییر رفتار

دوربین‌ های مداربسته با کاربرد نظارت بر رفتار افراد در فضای عمومی، تأثیرات وسیعی بر رفتار اشخاص خواهند داشت. در ادامه تأثیرات برجسته نظارت دوربین مداربسته در تغییر رفتار افراد را شرح خواهیم داد:

  • حضور دوربین‌ های مداربسته اولا سبب تعدیل رفتار افراد می شود. برای نمونه افرادی که ممکن است اقدامات نامناسب یا غیرقانونی انجام بدهند، به دلیل وجود دوربین‌ ها از این کار خودداری خواهند کرد.
  • به علاوه حضور دوربین‌ های مداربسته سبب افزایش احساس امنیت در فضای عمومی می شود. در واقع افراد احساس می کنند که تحت نظارت هستند و در نتیجه، احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.
  • نظارت دوربین مداربسته همچنین به کاهش جرم و جنایت در فضای عمومی کمک می کند. بنابراین افرادی که قصد ارتکاب جرم یا جنایت در سر دارند، به خاطر دوربین‌ ها از این اقدامات منصرف می شوند.
  • حضور دوربین‌ های مداربسته به حفظ نظم و رعایت قوانین در فضای عمومی نیز کمک می کند. افراد با اطلاع از وجود دوربین‌ ها، رفتار قانونی و منظم‌ تری از خود بروز می دهند.
  • در ضمن با وجود تأثیرات مثبت نظارت دوربین مداربسته، باید توجه داشته باشید که این نوع نظارت به نقض حریم خصوصی افراد منجر می شود و سبب احساس ناامنی و عدم آزادی در فضای عمومی می گردد.
  • بنابراین با توجه به تأثیرات مختلف نظارت دوربین‌ های مداربسته بر رفتار افراد، ضروری است که سازمان‌ ها و نهادهای مربوطه به شکلی منطقی و مسئولانه از این فناوری برای حفظ امنیت عمومی و همچنین رعایت حقوق حریم خصوصی افراد استفاده کنند.

پتانسیل کنترل اجتماعی

دوربین‌ های مداربسته، پتانسیل کنترل اجتماعی قابل توجهی دارند. این پتانسیل به این معنا است که حضور دوربین‌ های مداربسته سبب ایجاد نوعی حس نظارت اجتماعی در جامعه می شود. در واقع هر فرد در فضای عمومی، به دلیل وجود دوربین‌ ها، احساس می‌کند که تحت نظارت قرار دارد و باید رفتاری مناسب و بر مبنای قانون داشته باشد.
به عبارت دیگر نظارت دوربین مداربسته ابزاری برای تشویق افراد به رفتار مطلوب است.
با وجود تأثیرات مثبت کنترل اجتماعی دوربین مداربسته، این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که این نظارت ممکن است به نقض حق حریم خصوصی افراد منجر شود و سبب احساس ناامنی و عدم آزادی در فضای عمومی گردد.

بررسی نگرش جامعه نسبت به حریم خصوصی و امنیت عمومی

نگرش جامعه نسبت به حریم خصوصی و امنیت عمومی که دوربین‌ های مداربسته ایجاد می‌ کنند، تا حدی می تواند پیچیده و از جنبه‌ های مختلف قابل بررسی باشد.
شاید بعضی افراد حضور دوربین‌ های مداربسته را نوعی نقض حریم خصوصی افراد بدانند و احساس کنند که نظارت و ثبت تصاویر در فضاهای عمومی، به حریم خصوصی آنها تجاوز می‌ کند.
از سوی دیگر، ممکن است برخی دیگر حضور دوربین‌ های مداربسته را وسیله ای برای حفظ حریم خصوصی و پیشگیری از جرم و جنایت در نظر بگیرند.
این دسته دوربین‌ های مداربسته را عامل مثبتی برای افزایش امنیت عمومی می دانند و معتقدند که نظارت و ثبت تصاویر در فضای عمومی به پیشگیری از جرم و جنایت کمک می کند و احساس امنیت شهروندان را تقویت خواهد کرد.
با این حال، برخی دیگر دوربین‌ های مداربسته را تهدیدی برای آزادی های شخصی و حقوق شهروندان تلقی می کنند و نگرشی منفی نسبت به نظارت دائمی و ثبت تصاویر در فضای عمومی دارند.