برای اجرای یک سیستم هوشمند کامل و کارا، ایتدا باید جوانب اجرای طرح توسط کارفرما سنجیده شود تا نیازمندی های لازم استخراج شوند. بعد از مشخص شدن طرح و برآورد هزینه، ادامه روند به کارشناسان نصب محول میگردد. که وظیفه نصب و برنامه نویسی را به عهده دارند. سر انجام پس از نصب و آزمایش،جهت استفاده از سیستم به کار فرما و سایر استفاده کنندگان موارد لازم آموزش داده میشود. از این رو گذارندن مراحل زیر به صورت گام به گام لازم و ضروری است.

مقاله یپشنهادی: ساختمان هوشمند و مزایای استفاده از سیستم خانه هوشمند

گام اول : مستند سازی سناریوهای مورد نیاز کارفرما

گام دوم : طراحی اولیه سیستم و برآورد هزینه اقتصادی
گام سوم : نهایی سازی طراحی اولیه بر اساس خواسته کارفرما
گام چهارم : تهیه لیست تجهیزات
گام پنجم : تهیه نقشه اجرایی
گام ششم : لوله گذاری و تعبیه زیرساخت ها
گام هفتم : کابل کشی
گام هشتم : نصب تجهیزات
گام نهم : راه اندازی و برنامه نویسی تجهیزات نصب شده
گام دهم : تست سیستم بصورت جداگانه
گام یازدهم : تست سسیستم بصورت یکپارچه
گام دوازده : تست سناریوها
گام سیزدهم : ارائه نقشه های اجرایی به کارفرما به همراه آموزش

گام چهاردهم : ارائه برنامه ها به همراه آموزش
گام پانزدهم : ارائه آموزش و راهنمای فارسی بهره برداری سیستم
گام شانزدهم : ارائه آموزش نگهداری سیستم
گام هفدهم : ارائه آموزش توسعه سیستم
گام هجدهم : بازدید های دوره ای
گام نهايي : خدمات پشتيباني

شرکت سیستم های حفاظتی کاسپین با تجربه و متخصص در اجرای هوشمند سازی اماکن، در اجرای طرح های هوشمند سازی خانه، شرکت و سازمان شما با ارائه مشاوره و کارشناسی رایگان و پشتیبانی قدرتمند آماده همکاری با شماست.