امروزه دستگاه های زیادی وجود دارد که میتواند ایمنی درب های اتوماتیک شما را فراهم کند. اما ما راه حل های بهتری برای امنیت بالاتر درب پارکینگ ساختمان شما پیشنهاد میدهیم.

راه حل بهبود امنیت درب اتوماتیک پارکینگ

۱٫ فتوسل جک پارکینگی

فتوسل ها جعبه های کوچکی هستند که روی تمامی جک ها عرضه میشود،این جعبه های کوچک که در دو طرف درب پارکینگ شما روبه رو هم گذاشته میشوند و توسط مادون قرمز فعالیت میکنند.کار اصلی فتوسل ها تشخیص موانع است.زمانی که در باز و بسته شدن جک پارکینگی ایرادی پیداشود به طور مثال ماشین بین دو درب قرارگرفته باشد و درب درحال بسته شدن باشد،از این فتوسل ها فرمانی به مدار جک پارکینگی فرستاده میشود و مانع از بسته شدن درب به روی ماشین میشود.

۲٫ لاستیک های محافظ

نوارهای لاستیکی هستند که به لبه های درب پارکینگ نصب میشوند و درصورتی که خودرو شما مابین درب باشد و درب درحال بسته شدن باشد ،این نوار لاستیکی مانع از خط افتادگی ویا ضربه و خسارت به خودرو شما میشود.

۳٫چراغ چشمک زن(فلاشر)

به عنوان هشدار دیداری مورد استفاده قرار میگیرد و به افراد پیاده هشدار میدهد که دربی درحال باز شدن است،این قطعه بهترین هشدار دیداری برای افراد کم شنوا و یا محیط های پر سروصدا می باشد.

۴٫ جک های پارکینگی ۲۴ ولت

این جک های پارکینگی دارای سیستم تشخیص مانع قوی تری نسبت به جک های پارکینگی ۲۲۰ ولت هستند.زمانی که مابین درب ها خودرو و یا انسان و یا هرشیئی گیر کرده باشد این گونه جک ها نیرویی وارد میکنند که درب به صورت معکوس باز شوند تا آسیبی به خودرو شما یا افراد وارد نکند،اما جک های ۲۲۰ ولت در این خصوص عملکرد ضعیف تری دارند.